Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε καθημερινά αυτή την τοποθεσία από την οποία και θα ενημερώνεστε για κάθε νέα διαδικασία υποβολής στοιχείων
 


Χρήσιμα αρχεία
(εκτυπώστε τις αντίστοιχες οδηγίες που σας αφορούν πριν κάνετε είσοδο στο σύστημα)


ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ

GRANT ALLWAYS

ΕΙΣΟΔΟΣ
(κατά την 1η είσοδο στο σύστημα θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το Oracle JInitiator
το οποίο έχει μέγεθος 7,6 Mb και ενδεχομένως  η διαδικασία εισόδου να καθυστερήσει)
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του Oracle J Initiator
μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το παρακάτω link:Αρχείο Εγκατάστασης

  • Παρακαλείστε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε τεχνικά προβλήματα χρήσης να αποστέλλετε
    email στο statpds@ypepth.gr (με την περιγραφή του προβλήματος & Κωδικό Σχολείου)

  • Για γενικότερες πληροφορίες του έργου απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του τμήματος ΠΔΣ
    (210-3442212)

,    © 2005 eye - Υπ.Ε.Π.Θ.